skip to Main Content

KALİTE POLİTİKAMIZ

TESS-SAN, tüketici ve Pazar istekleri doğrultusunda TS-ISO 9001/ 14001 Yönetim Sistemi Standartlarının koşullarına uyarak standart kalitede ve mümkün olan en düşük maliyette çevreye zarar vermeden ürünleri pazara sunmayı hedeflemiştir.

Bu amaçla;
• Müşterilerin taleplerini ilk defada, zamanında ve ekonomik olarak karşılayarak memnuniyetlerini ve güvenlerini sağlamak,
• Ürün kalitesini kaynaktan başlayarak arttırmak için tedarikçi firmalar ile ortak çalışmalar yapmak,
• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak sıfır hata ile üretim hedefine ulaşmak ve rekabetçi kaliteyi arttırmak,
• Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileştirmeyi sağlamak;
• Her düzeyde eğitim olanağı sağlayarak çalışanların eğitim düzeyini üst seviyede tutarak katılımlarını arttırmak,
• Satış sonrasında teknik servis hizmetleri sunmak firmamızın ‘KALİTE POLİTİKASI’dır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

TESS-SAN, metal işleme sanayinde faaliyet gösteren, kendini sürekli geliştiren ve bu kapsamda yaptığı yatırımları projelerle destekleyen bir kuruluştur. Benimsemiş olduğumuz çevre politikamız hammaddelerin tesise girişinden itibaren üretim, satış ve pazarlama, geri dönüşüm proseslerini direkt veya endirekt olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsar.

TESS-SAN olarak TS EN ISO 14001 Çevre Yönetimi Standartları çerçevesinde;

Çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ve sürdürülebilirlik inancımız ile çevreyi faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmak,
Çevre performansımızı sürekli geliştirmek, ilgili mevzuata uyum ile ve kaynaklarımızın doğal dengelerini bozmadan ve kirletmeden kullanmak,
Sürekli iyileştirme yöntemini özümseyip, en az atığı çıkaracak teknolojilerin uygulanmasını sağlamak,
Çıkan atıkların zararsız hale getirilmesi için gerekli önlemleri almak,
Yürürlükte bulunan çevre konusundaki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyan ve etkileşimde bulunduğu çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek,
Üretim ve kullanımlarda çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapmak firmamızın ‘ÇEVRE POLİTİKASI’dır.

İSG POLİTİKAMIZ

TESS-SAN ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri dikkate alarak, sürekli gelişmeyi ve Sıfır İş Kazası politikasını benimsemiş olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak tüm faaliyetlerimizdeki öncelikli hedefimizdir.

TESS-SAN’ın amacı, yaptığı tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleriyle bütünleşik olarak yöneterek, çalışanlarımızca benimsenmiş bir politika oluşturup, süreklilik sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi arttırmayı,
  • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul ederek bu iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamayı,
    Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine tam olarak bağlı kalmayı,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini İSG POLİTİKAMIZ olarak taahhüt ederiz.

Back To Top
Ara