skip to Main Content

*   Dört Bilye Test Sistemi

*   Pas Önleme Karakteri Test Sistemi

*   Kinematik Viskozite Cihazı

*   Bakır Şerit Korozyon Sistemi

*   Köpük Kararlılığı Tayin Cihazı

*   Akma Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

*   TAN ve TBN Ölçüm Cihazı

*   Parlama Noktası Tayin Cihazı

*   pH Tayin Cihazı

*   Yoğunluk Ölçüm Cihazı

*   Demineralize Su Cihazı

*   Masa Üstü Abbe Refraktometre

*   Analitik Hassas Terazi

*   İletkenlik Ölçme Cihazı

*   Rotary Evaporatör

*  İnkübatör

*  Balon Isıtıcı

*  Mekanik Karıştırıcı

* Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcılar

… ve benzeri gelişmiş elektronik cihazlar.

Back To Top
Ara