skip to Main Content

Sızdırmazlık test havuzlarında test sonrasında korozyonu önlemek amacıyla kullanılan yardımcı kimyasallardır. Metal işleme sıvılarının korozyon performanslarını arttırmak amacıyla kullanılır. Tel erozyon tezgahlarında saf suyun korozyon eğilimini kırmak amacıyla da kullanılır.

Back To Top
Ara