skip to Main Content

Test & Analiz                                                             

Çizik Çapı Belirleme – 4 Bilya Testi (FALEX)

Pas Önleme Karakteri Testi

Dinamik Viskozite

40oC Kinematik Viskozite Ölçümü

100oC Kinematik Viskozite Ölçümü

Viskozite İndeksi(VI) Belirleme

Penetrasyon Tayini

Bakır Şerit Korozyon Testi

Karbon Kalıntısı Tayini

Köpük Kararlılığı Testi

Akma ve Bulutlanma Noktası Tayini

Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

Renk Tayini

Tuz Korozyon Cihazı

Anilin Noktası Tayini

Toplam Asit Değerinin Belirlenmesi

Toplam Baz Değerinin Belirlenmesi

Açık Kap Parlama Noktası Tayini

Kapalı Kap Parlama Noktası Tayini

Düşük ve Yüksek Sıcaklık Kararlılık Tayini

Emülsiyon Kararlılığı Tayini

pH Tayini

Yoğunluk Ölçümü

Kırılma İndeksi Belirlenmesi

Refrakto (%Brix)

İletkenlik Ölçümü

Mikrobiyel Etkinlik Testi(Bakteri ve Fungi)

Standartlar & Metotlar

TS EN ISO 20623 – ASTM D 4172

TS 6830 ISO 7120 – ASTM D 665

TS 1451 EN ISO 3104 – ASTM D 445

TS 1451 EN ISO 3104 – ASTM D 445

TS 1451 EN ISO 3104 – ASTM D 2270

TS 1799 ISO 2137 – ASTM D 217

TS 2741 EN ISO 2160 – ASTM D 130

TS 1311 ISO 4262 – ASTM D 524

TS 1834 ISO 6247 –ASTM D 892

TS 1233 ISO 3016 – ASTM D 97

TS 6147 EN ISO 12937 – ASTM D 6304

TS 1713 ISO 2049 ASTM D 1500

ASTM B117

TS 1615 ISO 2977 – ASTM D 611

TS 9178 ISO 6618 – ASTM D 974

TS 5655 ISO 3771 – ASTM D 2896

TS EN ISO 2592 – ASTM D 92

TS EN ISO 2719 – ASTM D 93

TS 5353

TS 4614 – ASTM D 1287

TS 1013 EN ISO 3675 – ASTM D 1298

Back To Top
Ara